So sánh đặc tính các sản phẩm từ sợi tre so với sản phẩm từ sợi cotton:

+ Độ bền màu của các sản phẩm từ sợi tre có thể đạt đến cấp 4-5
+ Kháng khuẩn: gấp 3 lần so với các sản phẩm từ cotton.
+ Chống tĩnh điện: gấp 12 lần so với các sản phẩm từ cotton.
+ Hút ẩm: tốt hơn các sản phẩm từ cotton 60%.
+ Khử mùi: tốt hơn 30% so với các sản phẩm từ cotton.