Công ty Cổ phần Top Sun hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tiếp thị và phân phối các mặt hàng tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Mặc dù mới thành lập nhưng tốc độ phát triển về hiệu quả hoạt động đạt mức vượt trội, Công ty luôn coi trọng yếu tố nhân sự là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển doanh nghiệp.

Do nhu cầu phát triển thị trường công ty cần tuyển các vị trí về quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng cho toàn quốc.